Container huren Sittard-Geleen

Beste beoordeling via AfvalcontainerVergelijker.nl

Een container huren in Sittard-Geleen

Je gaat opruimen in en om het huis. Heb je veel afval? Dan hoef je dat afval niet in een groot aantal vuilniszakken te proppen. Je kunt ook een container huren. Woon je in Sittard-Geleen? Natuurlijk kun je ook in Sittard-Geleen een container huren. Afvalcontainers zijn te huur in diverse maten, met een inhoud van 3m 3 tot maximaal 40m 3 . Er zijn ook diverse soorten afvalcontainers. Wil je de juiste container huren in Sittard-Geleen? Dan moet je wel meer weten over de zeven verschillende afvalstromen. Voor iedere afvalstroom kan een aparte container worden gehuurd.

Bouw en sloopafval

Bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden komt bouwafval en sloopafval vrij. Je kunt in een afvalcontainer veel verschillende materialen kwijt, zoals steen, puin, hout, metalen, kunststof, metalen en gipsplaten. In deze container zit dus een mix van alle afval die bij de genoemde werkzaamheden vrijkomt. Het vullen van deze container met éen afvalsoort, zoals bijvoorbeeld puin, is niet toegestaan. De verschillende materialen kunnen van elkaar worden gescheiden in een sorteerinstallatie. Veel materiaal kan worden gerecycled en dus opnieuw worden gebruikt.

Bouw en sloopafval via AfvalcontainerVergelijker.nl
Grofvuil via AfvalcontainerVergelijker.nl

Grofvuil

Wat is grofvuil? Afval dat te groot is om in de vuilniszak te proppen, zoals huisraad, meubilair, tapijten, grof restafval, metalen en kunststof. Let op! Klein chemisch afval en afgedankte apparatuur met een stekker of batterijen kun je niet kwijt in deze container. Koop je een nieuw apparaat? Lever het oude apparaat dan gratis in bij de winkel waar je het nieuwe apparaat koopt. Woon je in Sittard-Geleen? Lever je chemisch afval in bij de lokale milieustraat in die plaats.

Schoon puin

Bij bouw-, renovatie en sloopwerkzaamheden komt ook schoon pui vrij. Schoon puin is onder andere metselpuin, bestratingspuin, betonpuin, dakpannen, stenen en vloertegels. De in de containers te storten puin, een zware afvalsoort, mag geen grotere afmetingen hebben dan 60x60x60 cm. Het beton- en metselpuin kan vaak worden hergebruikt.

Schoon puin via AfvalcontainerVergelijker.nl
Houtafval via AfvalcontainerVergelijker.nl

Houtafval

Zowel bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen komt doorgaans ook houtafval vrij. Bij sloophout kan onderscheid gemaakt worden tussen vol-hout en plaat-hout. Vol-hout is hout dat uit één deel bestaat, terwijl plaat-hout bestaat uit diverse lagen of stukken hout. Die lagen of stukken hout, bijvoorbeeld spaanplaten of MDF plaat, zijn gelijmd. Je kunt in een afvalcontainer voor houtafval ook geplastificeerde houtsoorten, geverfd hout- en plaatmateriaal en deuren en kozijnen zonder glas en aluminium. Het in de afvalcontainer gestorte hout moet hout zijn zonder spijkers en schroeven. Wat gebeurt er met het houtafval. Het houtafval wordt verwerkt tot spaanplaat of tot pallets. Ook wordt er afvalhout verbrand.

Groenafval

Woon je in de gemeente Sittard-Geleen? Dan kun je het plantaardig afval dat vrijkomt bij het onderhoud van tuinen en perken, zoals takken, boomstronken en snoeihout., deponeren in een container voor groenafval. Wat gebeurt er met het groenafval? Het plantaardige materiaal wordt door compostering omgezet in compost. Bij compostering wordt het plantaardig materiaal door inwerking van micro-organismen omgezet in compost. Met die compost kan de bodem worden verbeterd.

Schoon puin via AfvalcontainerVergelijker.nl
Dakafval via AfvalcontainerVergelijker.nl

Dak afval

Wordt er een plat dak aangelegd of verwijderd? Dan komt er dak afval, teer houdend of bitumineus, vrij. Dakbedekking van teer houdend materiaal is al lang geleden verboden, maar het wordt bij sloopwerkzaamheden nog wel aangetroffen. Dak afval is dakleer of dakgrind en aanklevend isolatiemateriaal. Dit afval moet in een afvalcontainer voor dak afval worden gedeponeerd.

Gips

Bij het bouwen van woningen en kantoren wordt veel gips toegepast. Daarom komt bij het slopen of renoveren van woningen of kantoren altijd veel gips vrij. De gips moet strikt worden gescheiden van andere afvalstromen. Waarom? Omdat bij vermenging met bijvoorbeeld puin en sloopafval sulfaatvervuiling kan ontstaan, met als gevolg dat al het materiaal wordt afgekeurd. Dat moet worden voorkomen, want et separaat ingezamelde gips, in de vorm gipsblokken of gipsplaten, kan immers goed worden gerecycled. Gipspoeder, gemaakt van separaat ingezameld gips, kan gebruikt worden om gipsplaten te maken.

Gips via AfvalcontainerVergelijker.nl
Toegestane materialen in een container

Zorg ervoor dat er geen niet-toegestane afvalstoffen in de container zitten

Stel er zitten niet toegestane afvalstoffen in de afvalcontainer. Dan wordt de containerinhoud wellicht afgekeurd. Wordt de containerinhoud afgekeurd door de chauffeur? Dan wordt de container niet afgevoerd en worden er loze ritkosten in rekening gebracht. Je kunt dit voorkomen door het niet toegestane afval uit de container te halen. Ook kun je het niet toegestane afval tegen meerkosten laten afvoeren. Wordt een deel van het afval pas afgekeurd door de verwerker, bijvoorbeeld omdat de chauffeur het niet toegestane afval dat onderin de container zit niet heeft opgemerkt? Dan wordt het afval wel verwerkt. De overtreder ontvangt dan een aanvullende factuur. Door ervoor te zorgen dat er geen niet-toegestane afvalstoffen in de container zitten kun je dus extra kosten voorkomen.

Veel gestelde vragen

Om zeker te zijn of je een vergunning nodig hebt voor een container zal je dit moeten navragen bij de gemeeente.

Wanneer een container op eigen grond wordt geplaatst zal dit niet noodzakelijk zijn. Wel is het handig om de container 's avonds af te dekken zodat andere hier niet zomaar afval in storten.

De meeste verhuurbedrijven leveren een container al binnen 24 uur, mocht dit niet mogelijk zijn zullen zij dit aangeven op de website of via telefoon.

Helaas is het niet altijd mogelijk om een container te laten plaatsen op zaterdag, sommige verhuurders doen dit wel maar de kans is er dat er een toeslag moet worden betaald.

Het is wel mogelijk om de container één dag eerder te laten plaatsen, bijvoorbeeld op vrijdag, hierdoor kunt u zaterdag ochtend direct beginnen met uw klus en hoeft u niet te wachten totdat de container is geplaatst.

Vragen?

Wij zijn 24/7 bereikbaar via onderstaand email adres. Mocht je vragen of tips hebben kan je ons contacten. Wij zullen binnen 1 dag een reactie geven.

[email protected]